„Sachem” Henryka Sienkiewicza

 • Utwór nawiązuje do dziejów Indian amerykańskich z osady Chiavatta, skolonizowanych przez osadników niemieckich.
 • Słowo sachem  oznacza wódz w języku Indian ze szczepu Czarnych Wężów.
 • Na miejscu dawnej osady indiańskie wyrosła Antylopa.
 • Położona była w rozwidleniu dwóch rzek.
 • W pobliżu znaleziono pokłady rtęci (tzw. żywego srebra), co umożliwiło szybki rozwój miasta.
 • Wielkość i znaczenie miasta podkreślało przybycie do niego cyrku.
 • Na zgliszczach osady indiańskiej miał wystąpić sławny gimnastyk – Czerwony Sęp.
 • Był to ostatni potomek wymordowanego przez osadników szczepu.
 • Jego występ zapowiadano jako „Taniec i pieśń śmierci”.
 • Występ wzbudzał ogromne zaciekawienie gawiedzi.
 • Sachem wykonał pieśń buntu przeciw zdobywcom, śpiewał o zemście, chwali bohaterstwo swoich współbratymców.
 • W pewnym momencie wzbudził przestrach widzów swoim wyglądem.
 • Po występie pojawił się z miska i słowami „co łaska”, co oznaczało pogodzenie sie z losem, przyjecie służalczej postawy, niewolniczej i żebraczej.
 • Przeciw takiej postawie protestował właśnie Sienkiewicz, czyniąc w ten sposób aluzje do Polski pod zaborami.