Teraz [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
teraz  przysłówek Teraz mogę ci pomóc.