Tego dnia [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
tego dnia  przysłówek Tego dnia biorę ślub.