Tam i z powrotem [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
tam i z powrotem  przysłówek Chodzili po boisku tam i z powrotem.