Tak samo [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
tak  samo  przysłówek Ubrałyśmy się tak samo.