Tako [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
tako  przysłówek Czuję się jako tako.