Szczególnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
szczególnie  przysłówek Ubrała się dość szczególnie.