Szczegółowo [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
szczegółowo  przysłówek Szczegółowo omawiał plan wycieczki.