Szumnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
szumnie  przysłówek Szumnie obchodzili rocznicę ślubu.