Ściśle [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ściśle  przysłówek Przestrzegam ściśle diety.