Śladem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
śladem  przysłówek Ruszyli śladem zwierzyny.