Ślepo [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ślepo  przysłówek Przyjmował wszystko ślepo.