Śmiało [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
śmiało  przysłówek Śmiało ruszył do przodu.