Śpieszno [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
śpieszno  przysłówek Śpieszno mu było na trening.