Tercyna

  • Tercyna – rodzaj strofy (zwrotki).
  • Składa  się z 3 wersów, zwykle jedenastozgłoskowych.
  • Strofa rymowana o układzie rymów aba bcb cdc….
  • W tej sytuacji drugi (środkowy) wers pierwszej strofy rymuje się z pierwszym i ostatnim wersem strofy drugiej.