Krytyka tematyczna

 • Jeden z ciekawszych nurtów współczesnej krytyki literackiej XX wieku.
 • Występował we Francji, związany był z rozwojem powojennego piśmiennictwa krytycznoliterackiego nawiązującego do krytyki Gastona Bachelarda (1884-1962).
 • Stanowi odmianę „nowej krytyki” realizowanej we Francji po II wojnie światowej.
 • Zasadniczym jej wyznacznikiem jest zainteresowanie tematem jako sekwencją najważniejszych motywów powtarzających się w twórczości jakiego autora.
 • Jest też jedną z odmian  impresjonizmu krytycznoliterackiego, dąży do maksymalnego związania tekstu wypowiedzi krytycznoliterackiej z tekstem będącym przedmiotem interpretacji.
 • Tzw. „związek tożsamości” to nawiązanie do realizowanych w ramach „New Criticism”  metody „czytania z bliska” .
 • Przedstawiciele tego nurtu  w krytyce francuskiej programowo posługiwali się esejem jako najlepszą formą zbliżenia języka krytyki do języka literatury.
 • Główni reprezentanci to:
  • Georges Poulet (1902-1991),
  • Jean-Pierre Richard (1922-2019),
  • Jean Rousset (1910-2002).