Teatrologia

  • Nauka o teatrze.
  • Zajmuje si ę teorią i historią teatru.
  • Ma powiązania z nauką o literaturze na gruncie wspólnych zainteresowań dramatem.