Tersandros [mitologia]

  • Uczestnik wyprawy Epigonów.
  • Syn Polynejkesa.
  • Po zdobyciu Teb objął władzę  w mieście.
  • Wziął także udział w pierwszej wyprawie przeciw Troi, zakończonej wylądowaniem w Myzji, gdzie zginął w walce z ręki Telefosa.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły