Terpsychora [mitologia]

  • Jedna z 9 muz, uważana niekiedy za matkę syren.
  • Początkowo zakres jej opieki nie był ściśle określony.
  • Później najczęściej przypisywano jej patronat nad tańcem i poezją liryczną.
  • Przedstawiano ją z lirą lub fletem w ręku, często w tanecznej pozie.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły