Mieszkanie [synonimy]

  • Lokum
  • Lokal.
  • Dom.
  • Willa.
  • Blok.
  • Chałupa.
  • Pomieszczenie.
  • Kawalerka.
  • Izba.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]