Mieszkać [synonimy]

  • Zamieszkać.
  • Wprowadzić się.
  • Rezydować.
  • Stacjonować.
  • Obozować.
  • Biwakować.
  • Gnieździć się.
  • Znajdować się.
  • Sąsiadować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]