„Test” Tadeusza Śliwiaka

  • Wiersz z gatunku liryki sytuacyjnej.
  • Utwór ciągły, składa się z 11 wersów o różnej liczbie sylab.
  • Jego tematem jest świat współczesnego dziecka.
  • Poeta przedstawia pesymistyczny obraz życia chłopca.
  • Podmiotem lirycznym jest dorosły człowiek, który prosi sześciolatka o pewne rysunki.
  • Jest to rodzaj testu na osobowość.

Powiedziałem sześcioletniemu
narysuj dom
-narysował mrówkowiec
Powiedziałem narysuj ptaka
-narysował samolot
Powiedziałem narysuj niedziele
-narysował ogromny stadion
wypełniony po brzegi
A gdzie ty jesteś? – spytałem
– tu – odpowiedział stawiając
jeszcze jedną kropkę