Titonos [mitologia]

  • Królewicz trojański, syn króla Laomedonta i Strymo, straszy brat Priama.
  • Z powodu jego urody zakochała się w nim i porwała go bogini Eos.
  • Urodziła mu 2 synów:
    • Memnona,
    • Emationa.
  • Eos uprosiła dla Titonosa nieśmiertelność, ale zapomniała o uzyskaniu dla niego wiecznej młodości.
  • Titonos, w miarę upływu czasu coraz bardziej kurczył się ze starosci, aż wreszcie bogini z litości zamieniła go w świerszcza.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły