Edmund [patron chrześcijański]

 • Urodził się w 1540 roku w Londynie, w rodzinie księgarza.
 • Otrzymał staranne wykształcenie (Oxford).
 • Początkowo pracował jako kapłan anglikański.
 • Lektura Ojców Kościoła przekonała go o wyłącznej autentyczności Kościoła katolickiego.
 • Przystąpił do niego w 1573 roku.
 • Groziło mu za o aresztowanie, dlatego udał się do Europy (Rzymu).
 • Wstąpił do zakonu jezuitów.
 • Nowicjat odbył w Brnie, tam też został nauczycielem retoryki.
 • W 1579 otrzymał święcenia kapłańskie.
 • Był postrzegany jako doskonały mówca i kaznodzieja.
 • Był twórcą wierszy i dramatów, wystawianych przez teatry działające przy jezuickich kolegiach.
 • Napisał polemikę z kościołem anglikańskim  „Decem rationes”.
 • Został wysłany do Anglii z katolicką  misją duszpasterską.
 • Wskutek zdrady trafił do więzienia Tower.
 • Mimo tortur nie powrócił na łono kościoła anglikańskiego.
 • Wyrokiem królowej Elżbiety I skazano go na śmierć.
 • Zginął na szafocie w 1581 roku.

 • Imię Edmund składa się z członów ed = majątek, dziedzictwo i mund = opieka, co tłumaczone jest jako opiekun dziedzicznej majętności.
 • Dzień św. Edmunda to 1 grudnia.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]