Topos tańca śmierci

  • Utrwalony w wytworach plastycznych i literackich alegoryczny obraz śmierci.
  • Wyobrażana była jako zwłoki lub szkielet.
  • Niosła kosę w ręku lub stanowiła obraz rozkładającego się, przepasanego chustą ciała.
  • Prowadziła korowód ludzi do grobu jako ostatecznego kresu.
  • Taniec śmierci tworzy przekonanie o nieuchronności śmierci, jej sprawiedliwości, zrównującej wszystkich bez względu na pochodzenie czy bogactwo.
  • Tańcząca śmierć przybiera niekiedy postać żniwiarza, okrutnego starca, pięknej kobiety.
  • Przypomina ludziom o nieuchronnym końcu życia: memento mori (z łac. pamiętaj o śmierci).
  • Podkreśla równość ludzi wobec śmierci.