Topos tańca śmierci

  • Utrwalony w wytworach plastycznych i literackich alegoryczny obraz śmierci.
  • Wyobrażana była jako zwłoki lub szkielet.
  • Prowadziła korowód ludzi do grobu jako ostatecznego kresu.
  • Taniec śmierci tworzy przekonanie o nieuchronności śmierci, jej sprawiedliwości, zrównującej wszystkich bez względu na pochodzenie czy bogactwo.
  • Tańcząca śmierć przybiera niekiedy postać źniwiarza, okrutnego starca, pięknej kobiety.