Wyliczanka

  • Rymowany tekst niewielkich rozmiarów.
  • Wygłaszają go najczęściej dzieci w trakcie zabaw/.
  • Wyliczanka decyduje kto z uczestników rozpoczyna np. konkretną zabawę.
  • Ostatnia sylaba wyliczanki ma znaczenie najważniejsze,  dokonuje wyboru.
  • Tekst  najczęściej nie ma znaczenia, niekiedy bywa śmieszny.