Totalitaryzm

  • System społeczny oparty na ścisłej hierarchii.
  • Autorytarną, bezwzględną władzę sprawuje w nim grupa ludzi.
  • Zwykle są to funkcjonariusze rządzącej partii.
  • Reszta społeczeństwa poddawana jest systematycznej i wszechobecnej kontroli i represji.
  • Obywateli sprzeciwiających się (krytykujących reguły) totalitaryzm eliminuje przez odizolowanie.
  • Niekiedy drastyczne, fizycznie likwiduje.
  • Totalitaryzm drastycznie ogranicza wolności oraz prawa jednostki.
  • Ingeruje we wszystkie dziedziny życia społecznego.