Homo faber

  • Człowiek rzemieślnik, wytwórca.
  • Osoba kreująca siebie i współtworząca własne otoczenie.