Totalnie

W czasie totalnej mobilizacji wcielono do wojska nawet dzieci w podeszłym wieku.