Węglowodan

Węglowodan jest to węgiel zamoczony w wodzie.