Tracić [synonimy]

  • Ponieść stratę.
  • Dokładać do interesu.
  • Wychodzić źle na czymś.
  • Wyjść jak Zabłocki na mydle.
  • Pożegnać się z pieniędzmi.
  • Beknąć grubo.
  • Gubić.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]