Towarzystwo [synonimy]

  • Kompania.
  • Gromada.
  • Paczka.
  • Kółko koleżeńskie.
  • Zespół.
  • Banda.
  • Wiara.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]