Tradycja

  • Pojęcie: tradycja to przekazywane z pokolenia na pokolenie  historycznie ukształtowane poglądy, obyczaje, wierzenia, zasady postepowania, sposób myślenia.
  • Wyrazy bliskoznaczne: zwyczaje, obrzędy, ceremoniał, obyczajowość, moda, przyzwyczajenie.
  • Wyrazy pokrewne: tradycjonalista, tradycyjny, tradycyjnie, tradycjonalizm, tradycyjność.
  • Tradycja może być: wiekowa, pradawna, ustna, głęboko zakorzeniona, żywa, literacka, ludowa, językowa, narodowa, rodzinna.
  • Tradycję można: kultywować,  podtrzymywać, pielęgnować, szanować, wskrzesić, zachować.
  • Do tradycji można: odwołać się, nawiązać, sięgnąć.
  • Z tradycją można: zerwać.
  • Z tradycji można: czerpać.
  • Na tradycji można: oprzeć się, polegać.