Tragedia antyczna a szekspirowska

Cechy tragedii antycznej

Cechy tragedii szekspirowskiej

  • zasada trzech jedności (czasu, miejsca, akcji),
  • nie więcej niż 3 postaci w jednej scenie,,
  • konflikt tragiczny,
  • tragiczne zakończenie,
  • klasyczna budowa utworu.
  • złamanie zasady trzech jedności,
  • dowolna liczba postaci,
  • konflikt tragiczny,
  • tragiczne zakończenie,
  • z klasycznej budowy pozostał prolog jako wypowiedź chóru.