„Skąpiec” Moliera [ budowa utworu]

  • Czas zdarzeń nie jest jasno określony.
  • Rozgrywa się prawdopodobnie w ciągu jednego dnia (jedność czasu).
  • Miejscem akcji jest Paryż, dom Harpagona (jedność miejsca).
  • W akcji utworu uczestniczy 15 postaci.
  • Najczęściej autor wprowadzał dwie lub trzy postaci do sceny.
  • W dramacie są też sceny, w których występuje osiem, a nawet dziesięć osób (akt III i V).
  • Sceny, gdzie jest tylko jeden bohater to:
  • **** scena 4, akt I – Harpagon głośno rozmawia sam ze sobą  o kłopotach z przechowywaniem złota,
  • **** scena 7, akt IV, gdy Harpagon w obawie przed złodziejem, sam siebie chwyta za ramię i woła o pomoc.
  • Bohater po raz pierwszy pojawia się w scenie 3 aktu I.