„Skąpiec” Moliera [ budowa utworu]

 • Czas zdarzeń nie jest jasno określony.
 • Rozgrywa się prawdopodobnie w ciągu jednego dnia (jedność czasu).
 • Miejscem akcji jest Paryż, dom Harpagona (jedność miejsca).
 • W akcji utworu uczestniczy 15 postaci.
 • Najczęściej autor wprowadzał dwie lub trzy postaci do sceny.
 • W dramacie są też sceny, w których występuje osiem, a nawet dziesięć osób (akt III i V).
 • Sceny, gdzie jest tylko jeden bohater to:
 • **** scena 4, akt I – Harpagon głośno rozmawia sam ze sobą  o kłopotach z przechowywaniem złota,
 • **** scena 7, akt IV, gdy Harpagon w obawie przed złodziejem, sam siebie chwyta za ramię i woła o pomoc.
 • Bohater po raz pierwszy pojawia się w scenie 3 aktu I.

 • Utwór napisany prozą, co początkowo nie podobało się czytelnikom.
 • Większość odbiorców przyzwyczajona była do formy wierszowanej.
 • Pisarz czerpał inspiracje ze sztuki twórcy antycznego, komediopisarza rzymskiego Plauta.