Tragedia

  • Wątki tragiczne obecne są niemal w każdej dziedzinie sztuki- od malarstwa poprzez muzyke do literatury.
  • Samo pojęcie tragedia to jeden literackich.
  • Tragedia – jeden z dwóch podstawowych gatunków dramatu, obejmuje utwory  o charakterze poważnym, wzniosłym, przedstawiające splot nieszczęśliwych wydarzeń i okoliczności, które determinują sytuację bez wyjścia.
  • Tragizm stanowi więc  podstawę konfliktu i akcja nieuchronnie prowadzi do katastrofy.
  • Ukształtowała się w starożytnej Grecji (tragedia antyczna). Szczególne znaczenie dla rozwoju tragedii miała w okresie późniejszym twórczość Williama Szekspira.

Więcej znajdziesz w zakładce Terminy.