Komedia

Komedia – gatunek dramatyczny, z szybką pogodną  akcją i szczęśliwym zakończeniem. Przedstawia sytuacje i ludzkie charaktery zabawnie wyjaskrawione. Wyrosła w Grecji  w V wieku p.n.e. z obrzędów dionizyjskich, komedie greckie charakteryzowała satyra, aluzje do ludzi i zdarzeń, dosadne słownictwo. Czasy nowożytne ukształtowały komedie charakterów, intrygi, obyczajowe, polityczne.

Operuje chwytami komizmu i groteski, często ma charakter satyryczny, ośmieszający ludzkie wady i słabości charakteru.

W obrębie tego gatunku znajdują się również:

  • czarna komedia,
  • tragikomedia,
  • komedia muzyczna,
  • operetka,
  • musical.

Więcej w zakładce Terminy.