Transport [synonimy]

  • Przewóz.
  • Spław.
  • Downstate.
  • Przywóz.
  • Zwózka.
  • Eksport.
  • Przemyt.
  • Kolportaż.
  • Import.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]