Tragarz [synonimy]

  • Kulis.
  • Bagażowy.
  • Numerowy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]