Traf [synonimy]

  • Przypadek.
  • Ślepy los.
  • Zbieg okoliczności.
  • Splot okoliczności.
  • Zdarzenie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]