Trawić [synonimy]

  • Jeść.
  • Przeżuwać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]