Trąbka [synonimy]

  • Tutka.
  • Rożek.
  • Zwój.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]