Treściwie [synonimy]

  • Zwięźle.
  • Lakonicznie.
  • Lapidarnie.
  • W dwu słowach.
  • Pokrótce.
  • Nie rozwodząc się.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]