Trucizna [synonimy]

  • Jad.
  • Toksyna.
  • Trutka.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]