Trudno [synonmimy]

  • Ciężko.
  • Z wielką biedą.
  • Jak z kamienia.
  • Opornie.
  • Jak po grudzie.
  • Pracowicie.
  • W pocie czoła.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]