„Trociny” Krzysztof Varga

Proponujemy,  przeczytajcie tę pozycję. Stanowi krytyczne spojrzenie na „pokręconą” codzienność.  Trzeba tę powieść poznać, choć nie jest z tych pięknych i łatwych do czytania. Poprzez postać bohatera (dojrzałego już mężczyzny) możemy zobaczyć siebie w sytuacjach, które działają nam na nerwy. I co się okazuje, potrafimy być drobnostkowi, denerwujący, mściwi, pełni hipokryzji i jednocześnie śmieszni w tych swoich postępowaniach. Kryjemy w ten sposób  wiele naszych kompleksów, życiowych niepowodzeń, rozczarowań i lęków, chociażby przed samotnością. Mamy więc karykaturalny obraz współczesności, będący pewnego rodzaju przestrogą.

Zachęcamy, przeczytajcie…