Troska

Nie wolno zanieczyszczać środowiska różnymi fabrykami.