Ambitnie

Mieszkańcy i władze miasta powinni organizować imprezy, które miałyby na celu przyciąganie mieszkańców.