Lepiej

Lepiej patrzy się na miasto z estetyką, jaką jest przyroda.