Uzasadnienie

Moim zdaniem znalazłbym więcej negatywnych cech związanych z funkcjonowaniem miasta na korzyść ludzi i innych elementów występujących w populacji.